http://www.kanal4.com.mk
http://www.sport.com.mk
http://www.novamakedonija.com.mk
http://www.mia.com.mk
http://www.radioilinden.com.au/
http://macedonianfootball.com/
http://www.securityacademy.com.mk
http://www.bitolskasema.org/portal/index.php

Friends


http://www.detskozdravje.org.mk
http://www.taratur.com/
http://www.amohomeloans.com.au
http://www.dimsa.com.au
http://bilbord.com.mk/

More


copyright © 2010 Macedonian News


Скопје


Home
About us
Information
Marketing
Business Directory
Newspaper
Archive
Contact us

Сиднеј


Почетна
За Нас
Маркетинг
Архива
Контакт
Delivery
Events
http://asiduswebwizard.com


Home


АЕС

Австралиска изборна комисија

Осигурајте се вашиот глас да важи на сојузните избори 2019

Се потсетуваат австралиските гласачи дека сабота, 18 мај, е ден на изборите и дека секој Австралиец кој е запишан во гласачкиот список е обврзан да гласа.

Комисионерот за избори, Том Роџерс, рече дека лицата кои не ќе можат да одат на гласаќко место на денот на изборите, ќе можат да гласаат предвремено лично во центар за предвремено гласање или ако поднесат молба да гласаат преку пошта.

Центрите за предвремено гласање сега се отворени. Тие ќе бидат отворени на различни датуми и во различно време, затоа посетете ја веб-страницата www.aec.gov.au/where за да ги проверите поединостите за секој центар за предвремено гласање, или поднесете молба за да гласате преку пошта на www.aec.gov.au/pva.

,,Важно е гласачите навремено да поднесат молба за гласање преку пошта за да се осигураат дека ќе има доволно време да ги добијат гласачките листови преку пошта, да ги пополнат пред денот на гласањето и да ги вратат во АЕЦ", рече г-динот Роџерс.

Г-динот Роџерс рече дека е неопходно гласачите да знаат како правилно да гласаат.

,,АЕС нуди на располагање различни информации и услуги кои се наменети да им помогнат на гласачите од различно културно и јазично потекло правилно да ги пополнат двата гласачки листови за да се осигураат нивните гласови да бидат важечки.

Преводи на официјалниот водич на АЕС за сојузните избори 2019 - заедно со информативниот лист Што треба да направите за да важи вашиот глас - може да се добијат на 29 јазици и да се најдат на aec.gov.au/translated " рече г-динот Роџерс.

Г-динот Роџерс ги поттикна сите гласачи да внимаваат при пополнувањето на нивните гласачки листови.

,,Не се грижете ако направите грешка на вашиот гласачки лист, едноставно замолете го службеникот на гласачкото место да ви даде нов гласачки лист и започнете одново.

Преведени материјали со упатства како да гласате ќе најдете на гласачките места во нашите повеќејазични книшки за прелистување (flip-books). Можете да го прашате службеникот на гласачкото место за овие информации".

Г-динот Роџерс исто така рече дека за време на сојузните избори се раздаваат голем број на информации, повеќето од нив на интернет, кои се наменети да ве наведат како да гласате. Тој ги поттикна гласачите да застанат и размислат од каде доаѓаат информациите што ги добиваат за да мошат да гласаат информирано. Информативен лист на 29 јазици, наменет да им помогне на гласачите може да се најде на www.aec.gov.au/stopandconsider.

Исто така можете да користите телефонска преведувачка служба за информации во врска со гласањето и изборите. Телефонирајте на 1300 720 139.


 • Read the latest issue


  Issue No: 296 (May)


  https://app.box.com/s/6rb4eu2b5wm8t2e6tmkuzutt3kvcbqon

  This site requires Flash!
  Get Flash Player Flash Player

  A content only version of the site follows ...